ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
:
Δ. Γούναρη 40
ΤΚ 546 21
 τηλ: 2310 277.233
 fax: 2310 277.713
 email: thes@silverholidays.gr